Yönetim Kadrosu

İlkokul Müdürü - Emine KANDEMİR

Okulumuz, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, yaratıcılığı geliştirilip desteklenmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda her çocuk bireysel ilgi ve becerileri doğrultusunda yönlendirilir. Bireysel farklılıklara önem verilir.

Okulumuzun öncelikli hedefleri:

 • Öğrencilerimizin eleştirel düşünebilmeleri,
 • Öğrenmeyi öğrenmeleri,
 • Bilgi transferi yapabilmeleri,
 • Bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini geliştirmeleri,
 • Sorumluluklarının bilincinde olmaları,
 • Resim, müzik, spor, tiyatro vb alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri,
 • Duygularının farkında olmaları,
 • Otokontrol kurabilmeleri,
 • Soru sorup, araştırabilmeleri,
 • Empati kurabilmeleri,
 • Kimlik bilinci geliştirmeleridir.

Bu hedefler doğrultusunda okulumuzda eğitim ve öğretime bir bütün olarak yaklaşılır. Her öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve potansiyeli doğrultusunda kendisiyle yarışması sağlanır. Böylece öğrencilerimiz, hem yaş düzeyinden beklenen tüm akademik bilgileri kazanır,  hem de bu bilgileri farklı alanlarda nasıl kullanacağını öğrenirler.


Müdür Baş Yardımcısı - Hakan DİKEN

Müdür Yardımcısı - Selen YILDIRIM

Müdür Asistanı - Rukiye EROL

İdari Memur - Meryem GÖLBAŞI

Danışma-Santral - Funda DİLEK

Muhasebe -  Arzu AKAL, Meral DALKILIÇ, Didem KURTARAN

Halkla İlişkiler - Greta MİZRAHİ, Reysi DENAHMİYAS , Gülsev ATAŞ

Revir - Özge COŞKUN

Hizmet Alınan Birimler

 

 
< Önceki   Sonraki >
Disual Digital Visuals