Rehberlik

Rehberlik Hizmetlerini Verirken İlköğretim Öğrencileri İçin Hedeflerimiz

 • Kendilerini ifade edebilmeleri                                   2016_rehy.jpg
 • Duygularını tanımaları ve ifade edebilmeleri
 • Özgüvenlerini geliştirmeleri
 • Otokontrollerini sağlamaları
 • Empati becerilerini geliştirmeleri
 • Dikkat ve konsantrasyonlarını geliştirmeleri
 • Yaratıcılıklarını geliştirmeleri
 • Sosyal becerilerini geliştirmeleri
 • Problem çözme becerilerini geliştirmeleri
 • İlgi ve yeteneklerinin farkında olabilmeleri
 • Kendilerine uygun hedefler belirlemeleridir.

Rehber Koordinatör - Serpil S.GÜNGÖR

Psikolog- Rakel DUENYAS

1.Sınıf

 • Okulu tanıma
 • Arkadaşlarını tanıma
 • Kendini tanıtma ve ifade etme
 • Duyguları tanıma ve ifade etme
 • Sınıf dinamiği oluşturmak
 • Dikkat ve konsantrasyon geliştirmek

2.Sınıf

 • Olumlu benlik algısını geliştirmek
 • Düşünme ve karar verme becerisini geliştirmek
 • Yaratıcılığı geliştirmek

3.Sınıf

 • Problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Kendini ifade edebilme becerisini geliştirmek
 • Farkındalık kazandırmak
 • İletişim becerilerini geliştirmek
 • Birlikte hareket edebilme becerilerini geliştirme

4. Sınıf

 • İletişim becerilerini geliştirmek
 • Kendini tanıma ve ifade etmeyi geliştirmek
 • Duygularını tanıma ve ifade etmeyi geliştirmek
 • Problem çözme becerilerini  geliştirmek
 • Yaratıcılığı geliştirmek
 • Yaş dönemini tanıma
 • Gruba aidiyet
 • Sosyal becerileri geliştirmek
 • Sınav kaygısı ile başetme
 • Arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek

Okulumuza gelmek isteyen 1.sınıf öğrencilerine ve anaokulumuzdaki tüm 5 yaş öğrencilerine bir tanıma paketi uygulanır. Öğrenci muhakeme becerisi, sözel, görsel, işitsel becerileri yönünden tanınır. Bu çalışmada edindiğimiz izlenimler aile ile paylaşılır. Çocukların sosyal,  kültürel, psikolojik gelişimleri birebir takip edilir ve gözlem sonuçları veliler ile paylaşılır.

4. sınıflarda rehberlik saatinde gönüllü öğrencilerle her dönemde 1 kez 5 hafta süren grup çalışmaları yapılır. Bu çalışmada uygulanacak etkinlikler belirlenirken grubun ihtiyacına göre karar verilir. Problem çözme, yaratıcılık geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirilir. Yaş dönemi sorunları ile ilgili tartışmalar yapılır.

 • Tek oturumluk temalı grup çalışmaları (Çocuğunuzu anlamak, annelik rolü vb)
 • Öğretmenlere yönelik grup çalışmaları
 • Etkili iletişim becerileri grup çalışması
 • Psikodrama yaşantı grubu
 • Temalı grup çalışmaları (sınırlar, yaratıcı drama vb)
 • Kaynaştırma çalışmaları
 • Sosyal beceri geliştirmeye yönelik gruplar

 • Öğrencinin duygusal, akademik, sosyal gelişimine destek olmak amacıyla danışmanlık hizmeti verilir.
 • Rehberlik servisinde öğrencilerimize; arkadaşları, ailesi veya okulla ilgili yaşadıklarını gelip rahatlıkla paylaşabildiği güvenli bir ortam yaratılır.

 • Anne ve babalara ebeveynlik becerilerini geliştirmek ve çocuklarının gelişimini takip etmek amacıyla danışmanlık hizmeti verilir.
 • Velilerimiz çocuklarıyla ilgili ev veya okul ortamında yaşadıkları güçlükler konusunda  rehberlik servisimize rahatlıkla danışabilirler.

 • Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerine öğrenciyi tanıma, gelişimini takip etme, sınıf yönetimi ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti verilir.
 • Eğitim - öğretimdeki gelişmeleri takip etmek, bilgi tazelemek amacıyla ihtiyaç duyulan konularda okula konuşmacılar davet edilir.

Yıl içersinde okul özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bültenler hazırlanır.

Nitelikli tiyatro oyunlarını sunmak üzere tiyatro grupları  okula davet edilir. Öğrencilerin ilgisini çekeceği ve onlara katkısı olacağı düşünülen yazar, oyuncu, sanatçı, bilim adamı gibi konusunda uzman kişiler davet edilerek, öğrencilere konuklarla sohbet ortamı yaratılır

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenir. Aileler için eğitim seminerleri düzenlenir.

Dünyanın 70 ülkesinde milyonlarca çocuğa ulaşan İkinci Adım Projesi, orjinal adı ile Second Step, Commitee for Children tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım Programı, okul öncesi dönemden ilkokul 4. Sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar.

Okuldaki tüm çocukları programa dahil eden İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, çocukların akademik başarılarına da katkıda bulunur.

 

 

 
< Önceki   Sonraki >
Disual Digital Visuals