Lise Eğitim Felsefesi

Eğitmen kimliğinin  yanı sıra   lider ve rehber kişilik özelliklerine sahip öğretmenlerimizle özgün ve yaratıcı fikirler üretebilen, sanat, kültür ve bilime önem veren ilerici, girişimci gençler yetiştirmek ana felsefemizdir.

  • Akademik donanımlı
  • Sorgulayıcı,araştırmacı, düşünen,çözüm üreten,
  • Sanat ve spora değer veren,
  • Dünya sorunlarına duyarlı,
  • Kültür ve değerlerine sahip çıkan,
  • Sorumluluk alma yeteneğine sahip,
  • Kendini iyi tanıyan,
  • Hedefleri belirli,
  • Ufku geniş,
  • Geleceğini planlayabilen

bireyler yetiştirmektir.

UOMO Eğitim Koordinatörü - Röne KASPİ
 
Sonraki >
Disual Digital Visuals