Neden UOMO?
Burslar Yazdır e-Posta

İhtiyaç Bursları  bağımsız  çalışan  Eğitime Destek Komite'si tarafından belirlenmektedir.Hahambaşılık çatısı altında çalışan bu ekip, kendilerine iletilen burs başvuru formlarını değerlendirir ve ilgili ailelerle iletişime geçer. İhtiyaç Bursları gizli tutulur.

"Eğitim'e Destek"ten faydalanan öğrencilere uygulanacak olan Eğitime Destek Başarı Kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

Ulus Özel Musevi İlköğretim (1 - 4. Sınıflar)

 • Öğrencinin sene sonu ağırlıklı karne ortalaması 65.00' in altına düştüğü takdirde "Eğitime Destek"ten faydalanamaz.
 • Öğrencinin sene sonu ağırlıklı karne ortalaması 65.00 ile 75.00 arasında ise "Eğitime destek" oranı bir seviye azalır.

Ulus Özel Musevi İlköğretim (5 - 8. Sınıflar)

 • Öğrencinin sene sonu ağırlıklı karne ortalaması 50.00'nin altına düştüğü taktirde "Eğitime Destek"ten faydalanamaz.
 • Öğrencinin sene sonu ağırlıklı karne ortalaması 50.00 ile 55.00 arasında ise "Eğitime Destek" oranı bir seviye azalır.
 • Öğrencinin sene sonu ağırlıklı karne ortalaması 85.00'in üstünde ise "Eğitime Destek" oranı bir seviye yükselir.

ULUS ÖZEL MUSEVİ LİSE (Hazırlık, Lise 1, 2 Ve 3. Sınıflar)

 • Öğrencinin sene sonu ağırlıklı karne ortalaması 50.00'nin altına düştüğü taktirde "Eğitime Destek"ten faydalanamaz.
 • Öğrencinin sene sonu ağırlıklı karne ortalaması 50.00 ile 55.00 arasında ise "Eğitime Destek" oranı bir seviye azalır.
 • Öğrencinin sene sonu ağırlıklı karne ortalaması 80.00'in üstünde ise "Eğitime Destek" oranı bir seviye yükselir.

Tüm Okul

Disiplin cezası alan öğrenci "Eğitime Destek"ten faydalanamaz.

İhtiyaç bursları kritelerinin yer aldığı başvuru formu kayıt dönemlerinde okuldan temin edilebilir.

Teşvik Bursu kapsamında İlköğretim 5, 6, 7, lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıf birincilerine bir sonraki eğitim ve öğretim yılında %80 burslu okuma hakkı verilir.

Ulus Özel Musevi Ortaokulu'ndan mezun olan ve diploma notuyla ilk üçe giren öğrenciye Ulus Özel Musevi Lisesi'nde tüm lise öğrenimi boyunca %80 oranında burs verilir. 

SBS sonucuna göre Ulus Özel Musevi Lisesi'nin belirlediği taban puanı alan öğrencilere Ulus Özel Musevi Lisesi'nde tüm lise öğrenimi boyunca %80 veya % 60 oranında burs verilir. Belirlenen taban puan, her yıl ağustos ayı içinde Şalom gazetesinde yayınlanır. Bursun devam kriterleri okul yönetimi ile yapılan sözleşmede yer alır.

Başarı Bursuna Devam Kriterleri

 • Tüm derslerde başarılı olmak ve yıl sonu ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve üstü olmak şartı ile burs oranı devam eder.
 • Tüm derslerde başarılı olduğu halde yıl sonu ağırlıklı not ortalaması 2.75 ile 3.00 arasında olan öğrencinin burs oranı % 10 azaltılır.
 • Tüm derslerde başarılı olduğu halde yıl sonu ağırlıklı not ortalaması 2.75 ‘in altına düşerse bursu kesilir.
 • Yıl sonunda başarısız dersi olduğu taktirde bursu kesilir.
 • Destek Burs'una hak kazanmış öğrenci, bursu kesildiği veya burs oranı düştüğü takdirde ileriki yıllarda tekrar ağırlıklı not ortalamasını 3.00'a yükseltirse bursu ilk oranda kendisine iade edilir.
 • Destek Bursu, disiplin kurulu kararı gereği uzaklaştırma cezası almamak ve davranış notu kırılmamak koşulu ile mezun oluncaya kadar devam eder.

 
Disual Digital Visuals