Yönetim Kadrosu

Ortaokul Müdürü - Zeynep ADIGÜZEL

Okulumuz Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda temel bilgi ve becerilerine sahip, etkili iletişim kurabilen, yaratıcılığı geliştirip desteklenmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda her çocuk bireysel ilgi ve becerileri doğrultusunda yönlendirilir. Bireysel farklılıklara önem verilir.

Okulumuzun öncelikli hedefleri:

 • Öğrencilerimizin eleştirel düşünebilmeleri,
 • Öğrenmeyi öğrenmeleri,
 • Bilgi transferi yapabilmeleri,
 • Bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini geliştirmeleri,
 • Sorumluluklarının bilincinde olmaları,
 • Resim, müzik, spor, tiyatro vb alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri,
 • Duygularının farkında olmaları,
 • Otokontrol kurabilmeleri,
 • Soru sorup, araştırabilmeleri,
 • Empati kurabilmeleri,
 • Kimlik bilinci geliştirmeleridir.

Bu hedefler doğrultusunda okulumuzda eğitim ve öğretime bir bütün olarak yaklaşılır.Her öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve potansiyeli doğrultusunda kendisiyle yarışması sağlanır. Böylece öğrencilerimiz, hem yaş düzeyinden beklenen tüm akademik bilgileri kazanır  hem de bu bilgileri farklı alanlarda nasıl kullanacağını öğrenir.


Müdür Baş Yardımcısı - Hakan DİKEN

Müdür Yardımcısı - Monika MOLİNA

Müdür Asistanı - Ebru BAYRAK

İdari Memur - Meryem GÖLBAŞI

Danışma-Santral - Funda DİLEK

Muhasebe -  Arzu AKAL, Meral DALKILIÇ, Didem ERDEMLİ

Halkla İlişkiler - Greta MİZRAHİ, Reysi LEVİ DENAHMİYAS, Gülsev ATAŞ

Revir - Özge COŞKUN

Hizmet Alınan Birimler:

 

 

 
< Önceki   Sonraki >
Disual Digital Visuals