Seçmeli Dersler
Seçmeli Derslerimiz ;

İşletme dersinde, gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temek kural, kavram ve ilkelerinin teorik ve uygulamalı biçimde öğrencilere aktarılması hedeflenir. Ders içindeki uygulamalarla öğrencilere sosyal konulara analitik bir bakış açısı kazandırılarak, kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılması yolları öğretilmektedir. Bu ders sayesinde öğrenciler işletme ile ilgili kavramları, işletmelerin amaçlarını, işletmelerin fonksiyonlarını, finans, muhasebe, iş politikası ve liderlik gibi birçok alanda iş dünyasının gerektirdiği becerileri kazanırlar. Derslere sık sık başarılı işletmeciler konuk edilerek öğrencilerin iyi örneklerle tanışmaları sağlanır.

Girişimcilik dersinde öğrencilerin girişimcilik ruhu kazanması, iş fırsatlarının nasıl değerlendirilecekleri konusunda bilgi sahibi olması amaçlanır. Derste girişimcilikle ilgili örnekler verilirken fayda zarar analizleri yapılarak öğrencilerin öngörü kazanmaları sağlanır. Derslere sık sık başarılı girişimciler davet edilir. Bu sayede öğrenciler girişimciliğin iyi örnekleriyle tanışma fırsatı bulurlar. Ayrıca öğrencilerden kendi projelerini geliştirmeleri ve sınıfa sunmaları da beklenir.

Diksiyon ve hitabet dersinde öğrencilere duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini doğru, güzel, etkili bir şekilde ve topluluk karşısında beden ile mekan gibi faktörleri de en uygun biçimde kullanarak sunabilme becerisi kazandırmak hedeflenir. Kendisi ve çevresi ile barışık, insanlarla doğru iletişim kurabilen, topluluk önünde konuşmaktan çekinmeyen, sesini ve bedenini koordinasyon içinde kullanabilen gençler yetiştirmek için ders içinde uygulamalar yapılır. Her öğrenci bazen kendi seçtiği, bazen öğretmeninin ona söylediği bir konuda sunum hazırlar.

Demokrasi ve insan hakları dersinde öğrencilere demokratik bir kişilik kazandırmak, kişiliklerini davranışlarına yansıtmak hedeflenir. Demokrasi kavramı ve demokrasinin kapsadığı diğer kavramlar anlatılır. Tarihten ya da günümüzden örnekler verilir. Demokrasinin ön koşulları ve diğer yönetim biçimlerinden farkları vurgulanır.  İnsan haklarını ve  demokrasiyi koruma ve geliştirmenin bütün insanlar için ortak bir sorumluluk olduğu bilinciyle özgür, etkin ve katılımcı yurttaş olabilmenin yeri ve önemi anlatılır.

Seçmeli İspanyolca dersinde sadece İspanyolca dilini değil, İspanya ve Latin Amerika kültürlerini tanımaya yönelik çalışmalar yapılır. Çeşitli konular ve özgün materyallerle öğrenci hayalgücü yeteneğini geliştirir. Ayrıca, ders planı dahilinde belirlenen konular doğrultusunda öğrenciler, kendi hayatlarından örnekler vererek fikirlerini ve deneyimlerini İspanyolca tartışırlar. Konuşmaya dayalı ilerleyen bu derste, öğrenciler sunum yapma teknikilerini uygulamalı olarak öğrenirken, kendilerini daha güvenli bir şekilde İspanyolca ifade etme becerisini kazanırlar. Sene sonunda sınıfça yapılan bir projeyle derste öğrendikleri becerilerini ortaya koymaları hedeflenir.  

İngilizce Edebiyat dersinde öğrencilerin, İngiliz ve dünya edebiyatının roman, şiir ve tiyatro eserlerinden örnekler okuyarak farklı düşünce ve kültürler hakkında bilgi sahibi olmaları ve edebi metinlerin analizinde kullanılacak kavram ve terminolojileri öğrenmeleri hedeflenir. Bu dersi alan öğrencilerin İngilizce becerileri geliştiği gibi, eleştirel bakış, analitik yaklaşım, çok yönlü bakış, çözümleme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerileri de ileri düzeye gelir. Öğrencilerin konuşma yetenekleri gelişir ve fikirlerini kurgulu bir şekilde ifade edebilmeyi deneyimlerler.

Seçmeli web tasarım dersinde öğrencilerin, Adobe CS programları ile (Dreamweawer, Photoshop vb.) web sitesi tasarlama ve Web programlamaya giriş konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenir.

Sessiz sinemadan başlayarak sinema endüstrisi, sinemanın gelişen teknoloji ve sosyolojik olaylara bağlı olarak değişimi ve geleceği konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları hedeflenir. Her hafta amaca uygun film ya da filmlerden bölümler seyredilir ve sınıfta tartışılır.

Bir bilim olarak Psikoloji ve araştırma konuları hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları hedeflenir. Algılama, Rüyalar, Davranış Bozuklukları gibi konularla ilgili öğrenciler sunum hazırlarlar, konularla bağlantılı belgeseller, filmler izlenir ve örnekler üzerinde tartışılır.

 

 
< Önceki   Sonraki >
Disual Digital Visuals