• Eğlenerek öğrenmelerini hedefliyoruz. 0 - 6 yaş çocuklarının gelişimine uygun eğitim programımızı bilişsel, dil, fiziksel, duygusal ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik farklı programlarla zenginleştiriyoruz.

  STEAM Programı

  STEAM Programı

  STEAM eğitim modelini Türkiye’de uygulayan öncü eğitim kurumlarından biriyiz. Tema bazlı uygulamalarımızı STEAM Koordinatörümüz danışmanlığında yürütüyoruz. “Science, Technology, Enginering, Arts, Mathematics” olan bu eğitim modeli ile öğrencilerimiz küçük yaşta bilim, teknoloji, sanat ve mühendislik konuları ile tanışıyorlar. Derslerde öğrendikleri bilgilerin günlük yaşamla bağlantısını kurarak farkındalık çalışmaları yapıyorlar. Bireysel ürün tasarımı, grup içerisindeki proje çalışmaları ile farklı materyaller kullanmalarını teşvik ediyor, yaratıcılık ve hayal gücü becerilerini geliştiriyoruz.

  Lego - K'Nex Programı

  Lego Programı

  Lego ve K’Nex’i serbest zaman etkinlikleri dışında ders saatlerinde de eğitim materyali olarak kullanıyoruz. Farklı temalar üzerine kurulu Lego Education ve K’Nex’le STEAM derslerimizde yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedefliyoruz.

  Montessori Programı

  Montessori Programı

  Montessori gereçleri ile günlük yaşam becerilerini geliştiriyor, kazanımlarını içselleştirmeleri için çalışmalar yapıyoruz.

  Carl Orff Müzik Programı

  Carl Orff Müzik Programı

  Ritim ve eğlenceli oyunlar eşliğinde kendilerini ruhsal ve bedensel olarak ifade etmeleri için çalışmalar yapıyoruz.

  High Scope Programı

  High Scope Programı

  Oyun ile deneyip öğrenmelerini ve yeni beceriler kazanmalarını destekliyoruz. Ortak alanlarımızda ve sınıflarımızda yarattığımız oyun köşelerinde oynarken, plan yapma, planı hayata geçirme, uygulama ve değerlendirme şansını buluyorlar.

  GEMS

  GEMS

  Fen ve matematiği keyifle öğrenmelerini sağlıyoruz. Sorgulama, araştırma, yorumlama, analiz etme ve problem çözme gibi düşünme becerilerini geliştiren etkinliklerle çalışmalarımızı destekliyoruz.