• Öğrencilerimizin akıl yürütme ve farklı düşünme becerilerini geliştirmek, temel bilgilerini kullanarak neden - sonuç ilişkileri arasında bağ kurmalarını sağlamak, bilgileri ışığında yeni bilgiler üretme yeteneklerini geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Öğrenilenlerin günlük yaşamla bağlantılarını kuruyor, bilgiyi transfer ediyor ve matematiği somutlaştırıyoruz.

  Akademik Çalışmalar

  Akademik Çalışmalar

  Math - Art projeleriyle, Matematik oyunları yaratma etkinlikleriyle ve teknolojik araçlarla matematiği günlük hayata bağlıyoruz, somutlaştırıyoruz.

  AP Calculus Çalışmaları

  AP Calculus Çalışmaları

  AP Calculus AB, AP Calculus BC dersleri açıyoruz. Bu dersleri alan ve sınavlarını geçen öğrencilerimiz matematik bilgilerini dünya standartlarında tescillemiş oluyorlar. Üniversitenin ilk yılında da matematik derslerinden geçmiş sayılıyorlar.

  Etkinlikler

  Etkinlikler

  Öğrencileri, kendi hazırladıkları oyunları sergiledikleri “Matematik Oyunları Haftası”, “Pi Haftası” gibi etkinliklerle matematiği sevmeye ve eğlenerek öğrenmeye teşvik ediyoruz.

  Canada Waterloo Matematik Yarışması

  Canada Waterloo Matematik Yarışması

  Her yıl Kanada Waterloo Üniversitesi Matematik Yarışması’na hazırlanan öğrencilerimiz, sınavda aldıkları derecelerle üniversitenin onur listesine girmeye hak kazanıyorlar.