• Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde temel bilgisayar okuryazarlığı, MS Office, programlama ve kodlama eğitimleri veriyoruz. Djital vatandaşlık, internet güvenliği ve etiği, siber zorbalık konularında öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz.

  Akademik Çalışmalar

  Akademik Çalışmalar

  Öğrenciler derslerde Unity, Adobe Illustrator gibi programları öğrenirken, hayal kurarak oyun kurgulamayı, yarattıkları karakterlerle çizim, tasarım yapmayı, çekilen bir videoya görsel efektler eklemeyi, video montajı yapmayı öğreniyor ve kodlama becerilerini geliştiriyorlar.

  Bilge Adam Genç Akademisi İşbirliği

  Bilge Adam Genç Akademisi İşbirliği

  Bilişim derslerinde Bilge Adam Eğitmenleri, öğrencilerimize gelecekteki iş yaşamlarında katkı sağlayacak “Game Design-Cinematics, Creative Design, Visual Effects” eğitimleri veriyor.

  Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar

  Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar

  Bilişim uzmanı danışman öğretmenimizle tasarlıyor, kodluyor, yarışma başvurularını yapıyor ve ödüller alıyoruz.