• İnsana, çevreye, doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için eğitimler veriyor, farklı Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde projeler üretmelerine teşvik ediyoruz.

  Sosyal Sorumluluk Eğitimi

  Sosyal Sorumluluk Eğitimi

  Küçük yaştan itibaren sosyal sorumluluk bilinci aşılamak amacıyla düzenli eğitimler veriyoruz. Çalışmalarda öğrencilerimizin aktif rol almasını sağlıyoruz.

  Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaları

  Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaları

  Akut, Lösev, Kaçuv, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, TEMA vb. sivil toplum yöneticilerini okulumuza davet ederek öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Yıl boyunca öğrencilerimiz Sivil Toplum Kuruluşları için etkinlikler, bağış kampanyaları yürütüyorlar.

  Kurum Ziyaretleri

  Kurum Ziyaretleri

  Sivil Toplum Kuruluşları’na, Or-Ahayim Hastanesi, ORYOM’a düzenli ziyaretler organize ediyor, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini yerinde, yaşayarak içselleştirmelerine katkıda bulunuyoruz.