• Eğitimi, akademik donanımın yanı sıra öğrencilerin  ruhsal ve çok yönlü gelişiminin sağlandığı bir ortam, olanaklar bütünü olarak değerlendiren Ulus Özel Musevi Lisesi Vakfı, 1994 Yılı’nda 150 kadar kurucu tarafından kurulmuştur.

    UÖML Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, çağdaş dünyaya uyumlu, sorunlara çözüm üreten, yaşam boyu öğrenmeyi seven, özgüvenli, yabancı dili etkin kullanan, kendini özgürce ifade eden, ulusal ve uluslararası projelerde aktif görev alan, sorumluluk ve kimlik bilinci gelişmiş, tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan, geleceğini planlarken hayallerinin peşinden koşacak donanıma sahip bireylerin yetişmesi için sürekli araştırır, dünyadaki gelişen ve değişen eğitim modellerini yakından takip eder. Maddi kaynaklar oluşturmak için stratejiler üretir ve okul yönetimine hedefler verir. Okulun fiziksel görünümünün yenilenmesi, eğitim kalitesinin ve okul başarısının artması, sınıfların yeni teknolojilerle donanması gibi konularında çalışmalar yürütür. Çağdaş dünyaya hazırlanan öğrencileri yetiştiren akademik kadronun düzenli olarak eğitimlere katılması, yenilikleri ve fırsatları takip etmesi öncelikleri arasındadır. Burs olanakları ile daha fazla öğrenciye eğitim fırsatı sunar.