• Küreselleşen dünyada bireysel yetenekleri ve kariyerleri ile toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretecek bireyler yetiştirmek amacıyla STEAM Okulu olduk. Dünyada hızla yayılan Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics olan bu eğitim modeli disiplinler arası bilgi transferi ile öğrenmenin kalıcı olmasını sağlıyor. Klasik eğitim metotlarını ortadan kaldırıyor. Öğretmen, öğrenci okuldaki herkesi “düşün, tasarla, sen de yap” düşüncesiyle hareket etmesi için teşvik ediyor.

  Akademik Çalışmalar

  Akademik Çalışmalar

  Derslerimizde STEAM’in ana fikri olan 4C yöntemini kullanıyoruz. “Communication” grup içinde arkadaşlarıyla fikrini paylaşabilme, “Collaboration” takım çalışması yapabilme, “Critical thinking” eleştirel düşünme ve “Creativity” yaratıcılık. Proje bazlı derslerde öğrenciler ilk olarak problemi belirliyorlar. Çözümleme sürecinde fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik derslerinde öğrendikleri konuları hatırlayıp teknoloji, mühendislik ve tasarımla ilgi ve yeteneklerini kullanarak çözüme ulaşıyorlar. Öğretmenlerin eğitimini aldığı ve sınıflarda uyguladığı UbD  (Tasarım Yoluyla Öğrenme) metodu da süreci destekliyor.

  Laboratuvar Çalışmaları

  Laboratuvar Çalışmaları

  STEAM çalışmalarının temelini oluşturan araştırma, gözlem ve sonuçları analiz etme süreci ağırlıklı olarak fen, bilgisayar, maker ve lego - robotik atölyelerinde belli bir program çerçevesinde sürdürülüyor.

  Sosyal Çalışmalar

  Sosyal Çalışmalar

  Türkçe ve Sosyal derslerinde proje bazlı çalışmalarla STEAM çatısı altında teknoloji, matematik, mühendislik, sanat kavramlarını kullanarak sunumlar yapıyoruz.

  Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar

  Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar

  Uluslararası Hour of Code Yarışması ve First Lego League (FLL) Turnuvaları’na STEAM laboratuvarlarımızda hazırlanıp okulumuzu başarıyla temsil ediyoruz.