• Tarihini bilen, evrensel değerleri tanıyan, bu değerleri yaşam biçimi olarak benimseyen, hak ve özgürlüklerine sahip çıkan, saygılı, araştırmacı, Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Akademik Çalışmalar

  Akademik Çalışmalar

  Derslerimizi öğretmen ve öğrencinin işbirliği içerisinde birlikte oluşturdukları etkinliklerle işliyoruz. Kendilerinin hazırladıkları sorular ve sunumlarla derslerde öğrencilerimizin aktif rol almalarına özen gösteriyoruz. Görsel, dijital materyaller ve online sistemleri kullanarak araştırmalar yapmaları için teşvik ediyoruz.

  STEAM Çalışmaları

  Steam Çalışmaları

  Her yıl eğitim programı çerçevesinde seçilen belli başlı proje konuları STEAM anlayışı ile derslerde işleniyor. Konu başlıkları kapsamında öğrencilerimizle proje çalışmaları ve sunumları hazırlıyoruz.

  Ulusal Proje / Tarih Vakfı Gençler Tarih Yazıyor Projesi

  Ulusal Proje / Tarih Vakfı Gençler Tarih Yazıyor Projesi

  Tarih Vakfı’nın yürütücülüğünde, İstanbul ve Ankara’nın seçkin okullarının katılımıyla gerçekleşen projede öğrencilerimiz tarihi olayları yaşıtlarıyla bir araya gelerek farklı perspektiflerden inceliyor, araştırıyor ve yorumluyorlar. Alternatif tarih yazımı çalışmaları yapıyoruz. Tarih Vakfı’nın kararıyla seçilen kurumda düzenlenen Tarih Fuarı’nda bu çalışmalarımızı sergiliyoruz.

  Uluslararasi Proje / Jewish Peoplehood Project

  Uluslararasi Proje / Jewish Peoplehood Project

  “Kültürel Zenginleşme, Farklı Bir Bakış Açısıyla Göç” teması altında İsrail Haifa Rabin School ile ortak proje çalışması yürütüyoruz. Her iki okulun öğrencileriyle yılda bir kere İsrail’de bir araya geliyor, birlikte kültürel gezilere katılıyor, projelerimizi sunuyoruz.

  Geziler

  Geziler

  İstanbul ve Türkiye’nin tarihi mekanlarına, şehirlerine ve müzelerine geziler düzenliyoruz. Bu gezilerde kültürel birikimimizi arttırıyor, farklı bakış açıları kazanıyoruz.