• Bireysel farklılıklar ekseninde öğrencilerimizin duygularını etkin ifade eden, sağlıklı iletişim kurabilen, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için bilimsel çalışmalar yürütüyoruz.

  Rehberlik Dersleri

  Rehberlik Dersleri

  Rehber danışmanlarımızla, derslerde, öğrencilerimizin kişisel özelliklerini, gelişimini, arkadaşlık ilişkilerini ve akademik çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Duygu ve bilgi yönetimi, sözlü - sözsüz iletişim, mantıksal düşünme, sabır, öz disiplin, empati kurma, dürtü kontrolü, problem çözme, öfke yönetimi becerilerini kazandırmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz.

  2.Adım Programı

  2.Adım Programı

  Committee for Children tarafından geliştirilen ve ders programımız içinde yer alan “Social-Emotional Learning Programs” ile öğrencilerimizin empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerilerini gelişiyoruz. Uygulamaları, rehber danışmanlarımız eşliğinde sınıf öğretmenlerimizle birlikte yürütüyoruz.

  CAS Testleri - PASS Eğitimi

  Cas Testleri - Pass Eğitimi

  CAS ve PASS Uygulamaları Eğitimi alan rehber danışmanlarımız, 5 - 17 yaş aralığındaki bireylerin bilişsel fonksiyonlarını, planlama, dikkat, öğrenme becerilerini, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerini değerlendiren çalışmaları öğrencilerimize uyguluyorlar.

  Mindfulness Uygulamaları

  Mindfulness Uygulamaları

  Duygu, düşünce ve olaylara odaklanma becerisi kazandırmak amacıyla, haftanın belirli günleri, sabah saatlerinde “Mindfulness” farkındalık çalışmaları yapıyoruz.

  Öğrenci - Öğretmen - Veli İletişimi

  Okul - Veli - Öğretmen İletişimi

  Öğrenci-öğretmen-veli üçgeninin gücüne inanan ve öğrencilerimizi yakından takip eden rehber danışmanlarımızla, gizlilik ilkesine bağlı olarak öğrencilerimizin duygusal, akademik ve sosyal gelişimlerini gösteren raporlar hazırlıyoruz. Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmaları bireysel veli görüşmelerinde paylaşıyoruz.

  Seminerler

  Seminerler

  Velileri uzman danışmanlarla bir araya getiriyor, grup çalışmaları ve seminerler organize ediyoruz. Uzmanlara soru sorma ve birlikte tartışma, paylaşım ortamları yaratıyoruz.