• Yaşadıkları topluma ve paylaştıkları dünyaya saygılı, etik değerleri ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, demokratik, katılımcı, insan odaklı bireyler yetiştirmek için çalışmalar yapıyor, çevreye ve topluma duyarlı yaşamanın gereklikleri üzerine eğitimler veriyor, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal Sorumluluk çalışmaları sayesinde farkındalığı ve duyarlılığı artan gençlerimiz, değerleri yaşayarak öğreniyor ve onlara daha büyük bir güçle sahip çıkıyorlar.

  Sivil Toplum Kuruluşu Çalışmaları

  Sivil Toplum Kuruluşu Çalışmaları

  İnsan hakları, sağlık, çevre bilinci, tüketici sorumluluğu, kadın hakları, engelli hakları, doğayı koruma ve güzelleştirme, geri dönüşüm, hayvan hakları vb. gibi oldukça geniş yelpazede sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Or-Yom, Matan Baseter, Or-Ahayim Hastanesi, LÖSEV, Yedikule Hayvan Barınağı, Hayata Renk Ver Derneği işbirliği yaptığımız kurumlardan bazıları.

  Etkinlikler

  Etkinlikler

  Sivil Toplum Kuruluşu yöneticilerini okulumuza davet ederek, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Her yıl bir STK belirliyor, öğrencilerimizle yıl boyunca etkinlikler, bağış kampanyaları yürütüyoruz.

  Kurum Ziyaretleri

  Kurum Ziyaretleri

  Sivil Toplum Kuruluşları’na, Or-Ahayim Hastanesi, Or-Yom’a düzenli ziyaretler organize ediyor, sosyal sorumluluk bilincini yerinde yaşayarak içselleştirmelerine katkıda bulunuyoruz.